Skip to content

Послания на Планетния Логос

На 21-ви срещу 22-ри декември, когато започва Нова астрономическа година, Космичният Логос осенява всичко, що е сътворено от Отца Му. Така Той съпровожда с енергиите Си планетния живот и прави промени.

Астрономически години е имало и ще има, но енергията, която Планетният Логос дава с оглед на една нова Духовна вълна като Всемирно битие, се случва през хилядолетия! Този дар е част от една възможност да се понесе нещо, за което светът започва да има пригодност. И не толкова нехайството на света е пречка, отколкото неговото невежество. Защото така е възпитавано, така е обучавано човечеството от полупосветени. Най-големият му проблем е, че полукултурата става значима, а не духовните дарове…

Посланията, приети и дадени от Учителите, имат и познавателен, и апокрифен характер. Те са тайна на еволюционна потреба. Посланията са енергия на Коренните раси и дихание на Духовните вълни. Всяка от Седемте Коренни раси излъчва енергия, но без Духовни вълни енергията не може да получи звание и да учреди устойчивост. Затова идват Духовните вълни: на Сътворението, на Митологията, на Правдата, на Любовта, сега — на Мъдростта, а в бъдеще — на Истината и на Свободата.

Посланията на Планетния Логос в Духовната вълна на Мъдростта са дарение на Всемирността като благослов и път за поведение и живот! Те, като Космична вълна, дават правото на пробуда в личния живот и в молитвеното служение на всеки дом, на всяко общество. Те са ценност, която може да бъде усвоена и прилагана от всеки със събудена отговорност в еволюцията.

Посланията на Мъдростта са мостът, който дели правилата на Добродетелта от светлината на Знанието!


Въвеждащо Послание (1977 г.)

Учителю Всемирни!

  1. Дай ни сили на служение да изпълним Твоята воля!

  2. Вземи усилията ни да се слеем със закона на Еволюцията!

  3. Съхрани планетата в мир и Пътя на Учителя в сигурност!

Амин!


Първи Период (1978–1981 г.)

1-во Послание (1978 г.)2-ро Послание (1979 г.)3-то Послание (1980 г.)4-то Послание (1981 г.)
Господи!Учителю Всемирни!Господи!Учителю Всемирни, Господи!
1. Дай ни сила да работим за светлото Рождество на Космичната мъдрост между човеците, като забравим отделното раждане!1. Ниспосли благодатните Си дарове на Твоите синове, та без страх да ходят Пътя и опазят Твоето творение!1. Храни душите ни с добри дела и благородство!1. Дай на Духа ми служение, на Пътя ми връх, на живота ми достойнство!
2. Дай ни благодатта на прощението, която ражда радост в сърцето на човека!2. Дай ни духовно зрение, та без съмнение и с убеденост да свидетелстваме за нетленната светлина!2. Води Духа ми на молитва и смирено служение!2. Дай на душите ни светлина, на братството обич, на дните ни знание!
3. Дай ни сигурност да познаем промяната без страх!3. Подкрепи чувството ни за отговорност пред видимия и невидимия свят!3. Опази ни духом и тялом!3. Дай на телесния ми храм здраве, в сърцето благодарност за благата, на очите радост за слънцето което ни пращаш!
Благодарим Ти, Боже наш!Пази ни, Отче наш!Амин!Амин!

Втори Период (1982–1985 г.)

5-то Послание (1982 г.)6-то Послание (1983 г.)7-мо Послание (1984 г.)8-мо Послание (1985 г.)
Господи!Господи!Учителю!Учителю!
1. Дай ни ръце чисти да откъснем плода на надеждата и ожънем нивата на изобилието!1. Прати ни доброта в сърцата и знание в умовете — да простим личната и човешка тревога, ходили път без Тебе!1. Благослови да Те осветим като живот и опазим като дело!1. В Смирението Си със смирение ни дари!
2. Дай ни сърца, които няма да плачат за обидените, а ще ги водят при извора на утехата!2. Прати ни благодатта на Духа Светий, та да не гасне истината в душите ни!2. Дай ни сили да понесем бедата и ни опази от бедствието!2. Вложи в сърцето и устата ми слово, което буди, служи и води!
3. Дай ни на земята мир с правда, хляб без унижение и път без страх!3. Дай ни сили да живеем без съмнение и без страх в земния си дом!3. Благослови благото, потребно за земния живот!3. Сили ни дай да изходим Пътя и щит да се самоотбие злото!
Амин!Амин!Амин!Амин!

Трети Период (1986–1989 г.)

9-то Послание (1986 г.)10-то Послание (1987 г.)11-то Послание (1988 г.)12-то Послание (1989 г.)
Планетният Логос отметна от Книгата на Космичния живот листа на нашата планета и прати Своите Планетни синове да занесат на човечеството съдбовните знаци:
Да благодарим и да сътрудничим!
Учителю!Господи!Господи!Господи!
1. Научи ни как да освободим пленника у себе си!1. Дай ни сила да Ти служим като синове, свободни от себелюбие!1. Подкрепи ни да Ти служим достойно в храма на живота според йерархията, която имаме!1. Дай ни знание за Пътя, волята и жертвата: Пътят като съдбовна нужда; волята като Всемирна сила; жертвата като лично служение!
2. Подкрепи ни в бдението, та да не пуснем завистника, крадеца на радостите, в нашия дом!2. Научи ни да не плачем на гроба на миналото!2. Дай Път на нозете ни да изпълним волята Ти: „Бъдете светлина на света!“2. Научи ни без тъга да гасим лампата на миналото; да срещнем зората будни; да имаме на пладне олтар!
3. Набогати сърцето ми с обич, а ръката ми с щедрост!3. Пази ни от жестокост, предрешена като милосърдие!3. Пази ни от страха, за да не разменяме истината за лъжата!3. Научи ни на милосърдие от Любов; знание от Мъдрост; служение от Истина!
Тогава сърцето ми ще знае смисъла на бедствието!
Амин!Амин!Амин!Амин!

Четвърти Период (1990–1993 г.)

13-то Послание (1990 г.)14-то Послание (1991 г.)15-то Послание (1992 г.)16-то Послание (1993 г.)
Планетният Логос призова в Своя Космичен храм Великите посветени и Своите земни Адепти на Всемирно бдение. Да не губим присъствието си у Бога и приемем Неговия дар за годината:В часа на ниспосланието Планетният Логос рече:Планетният Логос в името на Отца призовава в своя Космически храм — Синовете на жертвата, Великите посветени и Своите Адепти — на Всемирно бдение за Небесен мир и земна будност! И Той рече:В радостен час битието на Логоса излива Своята Космична сила като благодатен дар на будност и служение. Призовано е Всемирното Братство да събуди отговорна тревога за мир! И Планетният Логос рече:
Мъдрост в живота и святост в делата!Деца на Божията воля!Деца, време е!Деца на Слънцето, на Път сме!
1. Утвърждавайте Мъдростта!1. Вие сте хлябът на Мъдростта — дайте го на света!1. Поведете човечеството по благословения Път!
2. Умножавайте светостта!2. Вие сте дом Господен, обител на съхранението — приютете света!2. Вие ядете хляба на Мъдростта, не събирайте трохите на миналото!
3. Умението да служите е новият ви дар!3. Вие сте вратата на бъдещето — осветете настоящето!3. Отворен е новият храм — там има: олтар, трон и жезъл — чакаме Вашата жертвена дързост!
Господи!Господи!Господи!Господи!
1. Научи ни да не пестим хляба на живота в дни на глад и потреба!1. Дай ни отговорна будност, та в часа на служението Си Той да не бъде сам!1. Дай ни свобода от ограничение в жертвата!Дай ни свобода от страх за принадлежност!
2. Дай преданост на сърцата ни в жертвата, та ръцете да не мерят щедростта!2. Дай ни жертвена вярност да опазим трапезния хляб на Мъдростта, докато светът се научи да го яде с нас и живее с него!2. Дай ни воля на готовност за присъствие и служение в Твоето дело!Дай ни властното Си Слово, та Мъдрост да води дните на нашето служение!
3. Научи ни да познаем благодатта от болката на еволюцията, та да не ни тежи скръбта на всекидневието!3. Като ни учиш, че смирението възвисява, че бъдността зида храма, че само жертвеният има олтар, то подкрепи ръката на състраданието, сърцето на прощението и волята на Жетваря!3. Научи ни да се познаем в другия като потреба за единство във Всемирното братство!3. Поискай, Господи, послушание, което ни освобождава от себичност!
Амин!Амин!Амин!Амин!

Пети Период (1994–1997 г.)

17-то Послание (1994 г.)18-то Послание (1995 г.)19-то Послание (1996 г.)20-то Послание (1997 г.)
През отворената врата на Вечното, Планетният Логос призова в Своя Космичен храм Посветените мъже, Синовете на служението и Децата на Деня — на Всемирно бдение за Небесен мир, земно светителство и всечовешко братство. И Той рече:На Космично бдение в храма на Планетния Логос са призовани Посветените мъже, Синовете на служението и Децата на Деня — за мир, светителство и братство. И Той рече:Планетният Логос призова в своя Миров дом Посветените мъже, Войнството на Любовта и Децата на Деня на Всемирно бдение пред запалените канделабри на Мъдростта. Светът на бъдещето рече:Призовани са на бдение в Космичния дом на Планетния Логос Посветените мъже, Войнство на Любовта и Децата на Деня. А Той рече:
Денят започна!Денят направи своя кръговрат!Направете Учението житейска съдба!Вземете осветения хляб на Мъдростта и тръгнете на светителство!
1. Вълната на Мъдростта е дадената благодатна воля на Бъдещето!1. Бъдете неотречни в своя обет: Мъдростта — живот!1. Знайте, съдба без мъдрост, без воля и жертва няма!1. Извикани сте на Мирово битие с неотложна воля по Пътя на Мъдростта и принесена жертва на служението!
2. Душите ви се преселват от скинията на надеждата в храма на обричането!2. Търсете собствения си знак като битие в хармония с Космическия хороскоп и планетен дълг към Учението!2. Не търсете друго време за приложена мъдрост — то е всяко днес!2. Не търсете спомен за човека, а живейте с динамиката на Деня — бог в развитие!
3. С главнята на Мъдростта от личния дом тръгнете към Мирово служение!3. В Мъдростта: Пътят се ходи като просветление; знанието се живее като откровение; волята се прилага като служение!3. Часът на отговорна святост и историческо бдение ви зове!3. На тази планета никой не може да спре изгрева и пладнето, пътя и делото на Духовните вълни!
Господи!Господи!Господи!Господи!
1. Дай ни живяна радост на изпълнен дълг!1. Дай ни свобода от върнато минало — като отживяна потреба и изживяно упование!1. Дай ни прозрение за свобода от онова, което ни далечи да Те познаем и живеем!1. Дай ни жизнепотребата на осветено всекидневие!
2. Дай ни свобода от зломислие като дар на осъществена Любов!2. Научи ме сам да надпиша символния знак на Мъдростта в моя видим и невидим храм!2. Научи ни на дързост, та без страх и без тъга да духнем свещта на грехопадението като приложено насилие!2. Научи ни на прозрение и признание на всеки личен дом и свят!
3. Не гаси Бъдника в нашите души, който свидетелства за Рождествата!3. Не оставяй очите ни без житейски олтар — заради нас, които сме в Тебе, и Теб, Който си в нас!3. Дай ни ключа на знанието и Пътя на Мъдростта, които ни водят чрез Тебе до Вечния!3. На забвение прати нашите тревоги и чужди клевети, та недостойно слово и дело да нямат присъствен ден!
Амин!Амин!Амин!Амин!

Шести Период (1998–2001 г.)

21-во Послание (1998 г.)22-ро Послание (1999 г.)23-то Послание (2000 г.)24-то Послание (2001 г.)
В Космичния храм на Планетния Логос са призовани на бдение Посветени мъже, Воините на Любовта и Децата на Деня. И Той рече:На бдение в Космичния храм са призовани — Посветените мъже, Воините на Любовта и Децата на Деня. В часа на низпосланието Планетният Логос рече:01.01.2000 година е Първият ден на Третото хилядолетие! На бдението в Мировия храм в часа на благодатта, Планетният Логос рече:На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Планетният Логос рече:
Деца на Деня, дойде часът на вашата отговорност!Духовната вълна на Мъдростта, като родител и битие на зримия теогон, ви зове на служение!Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях — Възкресението!Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция!
1. Вие сте една зрима теогония в пътя на Духовните вълни!1. Тя, Мъдростта, не задължава, тя ви волеизразява в потреба на осъществяване!1. Дайте на света името на Богобъдното изповедание, разжарете огъня на знанието и тръгнете в пътя на служението!1. Имате Знанието на Мъдростта, приложете го в битка за Единосъщие!
2. Живейте с гласа на Съдбата, а не с ехото!2. Тя не задължава, тя ви освобождава в потреба на себенадмога!2. Кажете на човечеството къде е храмът на Мъдростта и защо новият олтар е Книгата на Живота!2. Осветете новите си олтари и обезгрешете пътищата на човечеството!
3. Чрез Мъдростта човечеството се осъзнава като Богоосезаема необходимост!3. Тя не задължава, тя ви жертва в потреба на Възкресение!3. Осъществете зримия теогон като съдбовно присъствие и чакано предназначение на Третото хилядолетие!3. Дерзайте! То е последие на Възкресението!
Господи!Господи!Господи!Господи!
1. Дай ни отговорност за това, което Бог иска, човечеството чака и съдбата позволява!1. Научи ни да победим преходност и йерархии, богове и съдба!1. Научи ни да изведем пленника от себе си и познаем освободения!1. Дай ми, без болки да се простя със старите престолнини на своята мисъл, на своята душа, на своя Дух!
2. Дай ми знание за себе си и идея за Света!2. Дай ни прозрение да изходим пътя на служението и познаем гроба на Възкресението!2. Нека спрем олтарите на жертвоприносите за грях!2. Дай ни нови пътища и в нови домове на Мъдростта да ходим и осветим!
3. Дай на ръката ми право да сее и воля да жъне!3. Нека осветим това, което имаме, за да не се загубим в търсене!3. Благодарим на Мировата воля, че ни събра в Третото хилядолетие като Деца на Деня!3. Дай ни не забрава на културите, а отговорна преценка на забравата!
Амин!Амин!Амин!Амин!
Това е Послание на Изобилието!Това е Послание на Служението!Това е Послание на Присъствието!Това е Послание на Живототворчеството!

Седми Период (2002–2005 г.)

25-то Послание (2002 г.)26-то Послание (2003 г.)27-мо Послание (2004 г.)28-мо Послание (2005 г.)
На бдение в Космичния храм в часа на благодатта Планетният Логос рече:На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Планетният Логос рече:На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Планетният Логос рече:На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Планетният Логос рече:
Деца на Деня, вие сте Мирова необходимост и историческо битие!Осъществете дадената ви Синовност!Извървете своите Голготи!Деца на Деня, дойде Денят на великото служение!
1. Знайте, че Сътворението е идея за човека, когото трябва да надмогнем!1. Знайте, че Денят на оробителя свърши, дойде отговорният ви час!1. Познайте тайната на раждането и Пътя на Рождеството!1. Дайте Знанието на Учението Път на Мъдростта!
2. Знайте, че Истината е победена съдба от Човешката божественост!2. Знайте, че не блудникът се връща, а синът намира Бащата!2. Познайте защо вашият олтар е бог у Бога!2. Защитете Небесния и Земния Адам!
3. Знайте, че Животът е Себеосъществяващият се Бог — изведена Божия човечност!3. Знайте, че раздялата не е милост, а тайнство на Огъня!3. Кажете на света за новото Битие!3. Осветена бъдност е вече Пътят към Дървото на Живота!
Господи!Господи!Господи!
1. Научи ни чуждата вина да не приемаме за своя невинност!1. Дай ни зрение за будност и слух за Знание!1. Дай ни свобода от минало!
2. Позволи ни да живеем потребата от своя събожник!2. Нека личната ми воля не бъде власт за безвластие на другия!2. Научи ни, че жертва без Път не е подвиг!
3. Роди ни отново — за приложна молитвеност!3. Пази ни да не изживяваме примирението като смирение!3. Дай ни битка, която ражда мир!
Амин!Амин!Амин!Бъдете благословени!
Това е Послание на Приложната Молитвеност!Това е Послание на Бдението!Това е Послание на Битието!Това е Послание на Мировото служение!

Заключително Послание (2006 г.)

На бдението, в часа на благодатта, Планетният Логос рече:
Деца на Деня, Поселници на Мировия и на Планетния храм!

Чуйте химна на бъдещето!

  1. Открийте бъднината си в Книгата на Живота!

  2. Светителствайте в служение за Сътворителя и събожника си!

  3. Направете пътника Път!

Бъдете благословени!

Това е Послание на Живота