Skip to content

Послания на Планетния Логос – Седми период (2002-2005 г.)

Свържете Божията човечност с Човешката божественост!

Великото тайнство на срещата между Божията човечност и Човешката божественост — тази голяма будност на битието на Учението Път на Мъдростта, е енергията на този период! Дойде моментът Човешката божественост да представи Божията човечност! А когато човекът представя Бог, тогава може Бог да бъде усвоен!

Човекът още не е оценил щедростта на Бога. А когато я приложи, тогава Божията човечност ще даде чрез Човешката божественост тайната на Бог — тайната, че Той не е друго освен човекът в развитие!

И във вечно повтарящите се в Космичната даденост незрими срещи на Мировата присъщност на Сътворителя с Мировото същество човек има един върховен миг, в който Логосът, като Син на Своя Бог, дава благодатната енергия и изрича словесната тайна за детето Му.

Така в Посланията от 7-ми период се иска да свържете Божията човечност със събуденото подобие, т.е. с Човешката божественост — за да направите себеосъществяване!

Има три „себе си“ в културата на човечеството, в неговото хилядолетно историческо броене. Едното е това, което митологиите оставят — Познай себе си и ще познаеш боговете; другото е, което Христос дава — Утвърди Себе си и ще обичаш врага си; третото е, което Учението на Мъдростта предоставя — Служение без Себе си заради човека събожник!

В този смисъл Посланията, като благодат за Мировото ви предназначение, изпращат отговор на това как да се прави тази приложност.

Посланията са една отговорност, която е повече от дълг, и едно служение, което е повече от жертва!