Skip to content

Шести период (1998-2001 г.)

Зримият теогон е нова йерархия на съзнанието!

Посланията на Планетния Логос трябва да станат не само една живяна радост, а и жив живот, като бъдат вписани в личната ни Книга на Живота! Никога не е късно едно Послание да стане трапезен хляб, защото то е част от Космичната мъдрост за еволюцията на човека като божественост.

Всяко от Посланията върши своето за изграждането на човека и поемането на висшата енергия, с която той трябва да се осъществи. С тях Мъдростта влиза в душевността на изповедниците и в душата на нацията ни, чиято историческа бъднина е белязана и благодатно дарена!

Посланията са морална стратегия, защото измеримостта в отговорност е да се приема страданието като развитие; Посланията са верова стратегия, защото вярата е знание за незнайното; Посланията са месианска стратегия, защото Третото хилядолетие ще осъществява Новата духовна култура!

Една Мирова енергия се дава с всичката си динамичност в Посланията във взаимно сътрудничество с Мировото съзнание, което с хиляди години е работило за предназначението на Духовната вълна на Мъдростта. Така чрез Посланията, като даденост и изобилие на енергиите, се получава аурното облъчване на Логосовата даденост. Планетният Логос, в Своята еманация, дава енергия за планетата в нейната еволюция. А Децата на Деня, в сътрудничество с даденостите, с които планетата богатее, изграждат едно Мирово съзнание. Затова те трябва да бъдат пригодени да приемат ниспосланието, слизането на една духовност, на енергията, която могат да направят култура!

С тези моления — Посланията, в съприкосновение с Космичната даденост и с благословията на Логоса, се плоди дървото на изобилието, за което трябват много и смели ръце.

Посланията ни извикват да познаем трона на Живия Бог!