Skip to content

Пети период (1994-1997 г.)

Деца на Деня е новата йерархия на служение!

Когато се сменят енергиите на отиващото си с енергиите на възземащото се време, когато духовните пулсации утвърждават едно ново битие, тогава човечеството се осенява за една нова йерархия на служение.

В дългия еволюционен път е имало Посветени мъже, съхранили духовното знание; имало е Синове на служението, манифестирали символа като вяра; имало е Пророци, носили нравствени правила; имало е Воини на Любовта, дали идеята за прощението. Сега влиза една нова йерархия на служение — Деца на Деня!

Посветените мъже са служителите най-вече в египетските пирамиди. Те съхраняват тайни както от Атлантида, така и от различните други вселения на Сътворението.

Синовете на служението са служителите в Духовната вълна на Митологията. Те създават митологичните образи, вгърнали още неразгадани тайни.

Пророците присъстват в Духовната вълна на Правдата (най-вече в Иудея). Те правят драматичното разделяне що е „добро“ и що е „зло“.

Воините на Любовта са служителите на Духовната вълна на Любовта (дадена от Христос). Те освобождават човечеството от пулса на стихийността и носят идеята за върховенство на човека.

Всяка йерархия е ниво на определена духовно-социална ферментация. И никога не се е късала връзката на приемствеността — могат да отминат известни ценности, но впоследствие ще ги видим кристализирали в нови качества.

Децата на Деня е нова категория в йерархията на служенията! Едно ново градиране, обвързано цялостно с Духовната вълна на Мъдростта, която те трябва да осъществят. Както апостолството е една духовна дреха на християнството, така Децата на Деня са вече едно ново битие, което започва да се осъществява.

Посланията на Планетния Логос са Път, с който трябва да се осъществим!