Skip to content

Втори период (1982—1985 г.)

Пътят на Мъдростта дава свобода от миналото!

Посланията от Втория четиригодишен период са идеи за локализация и динамика! В тях тайната е свобода от властта на миналите религиозни съзнания.

Бъдещето винаги подлежи на промени — бъднината е непроменима. Но всяко бъдеще крие бъднина! Затова Учителите дават обучението, т.е. дават границата между развитие и просветление, а Духът утвърждава просветлеността. И така във всяко бъдеще лежи една нова бъднина.

Духовната йерархия е свързана със събуждането на седемте центъра на Змията-Огън у нас — на Кундалини. Развитието обаче няма праволинейност, а израстването йерархира стабилността! Едно е Сътворението, друго е сътвореният да мине йерархията на развитието. Дори преди Адамовото сътворение е имало две Коренни раси. Така че тайната на Сътворението е съпроводена с еволюционния пулс!

Йерархията е спазена и в Посланията! Но йерархията не е предопределение от воля на Небето, а е личен път. Според личната си йерархия и служение всеки получава толкова, колкото може да понесе. Затова първо са правилата; второ — поносимостта; трето — посвещението! Тази тройка е неизбежна и тя се забелязва и в Посланията.

Но както и да бъдат интерпретирани Посланията, те имат един символен образ — стълбата, която свързва земя и Небе. Това е Пътят на Кундалини — на Диханието на Бога у нас. Те са Пътят на будната отговорност, която отработва несмутената жертва, въпреки биологичните неизбежности, кармичните зависимости и повелите на инкарнацията!

Посланията са зов за завръщане на човека в Бога!