Skip to content

Първи период (1978—1981 г.)

Раждането е тайнство, Рождеството — Път!

През четири години Планетният Логос е викал и ще продължава да събира чедата Си. През четири години Той получава от Всемирността излива на специална енергия, която се дава за пулсация на нашата планета, за да осъществява тя своя еволюционен ход.

А Посланията, слизащи в Периодите, са едно знание, което е осенение, минаващо през всички. И по този начин се проверява като с лакмусова хартия дали човек е годен това осенение да стане в него формула на поносима посветеност.

Всяко Послание в своя период има необходимата стойност. Без усвояване в присъщна приложност на първото Послание от периода няма да се оцени стойността на последното. Тази йерархия е наложителна — който иска да направи една сграда, трябва в основата да сложи устойчивост, която да издържи и последния етаж. Така че не може човек да прескочи знанието на първите Послания с необходимостта да има последните!

Посланията на Планетния Логос за Първия четиригодишен период са път на събудената и зрима отговорност! В тях ръката на покрова и водителството са в пълен синхрон с поносимостта.

Първите Послания имат един много особен въвеждащ Път. Една началност можем да я характеризираме като ход на костенурка, но след това ще намерите вече летежа на птица. Ако не погледнете отгоре — а за да се качите горе, трябва да имате крила — не можете да направите преценка за измеренията на жертвата!

Посланията в Първия период имат повече охранителен характер. Охраната, която първом се дава на хората, е материална, но в по-висшето развитие на някого ще се даде мисловност, у друг ще се събуди причинност, на трети ще се влее духовност. Така че без тези Послания, които имат идеи повече за материални образци, не може да се върви нагоре и затова има стадии!

Посланията са прелюдия към симфонията на служението на Живота!